Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k od 12. 10. 2020

Převzato z https://facr.fotbal.cz/.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec.

Opatření platí pro období od 12. 10. 2020 00:00 do 25. 10. 2020 23:59.

V těchto 14 dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání
  2. je zakázáno používat:
    • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.)
    • vnitřní sportoviště
  3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření
  4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Zdroj: https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-pravidla-pro-regionalni-fotbal-k-od-12-10-2020/a13130

Další články

Komentovat