Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

Převzato z https://facr.fotbal.cz/.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.

V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání
  2. je zakázáno používat:
    • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    • vnitřní sportoviště
  3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
  4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Zdroj: https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-pravidla-pro-regionalni-fotbal-k-13-10-2020/a13143

Další články

Komentovat