Tělovýchovná jednota

SLOVAN LOCHOVICE

Hlavním posláním spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve spolku sdružených.
Pokračujte
Hero Image