Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti TJ Slovan Lochovice a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Slovan Lochovice konané dne 30. ledna 2016.

Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotkyTJ Slovan Lochovice
SídloLochovice
475 14 191
DIČCZ47514191
Právní formaSpolek
Spisová značkaL 5164 vedená u Městského soudu v Praze

Hlavní a vedlejší činnost organizace

TJ Slovan Lochovice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  • provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech fotbalu a stolního tenisu,
  • svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
  • provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – fotbalové hřiště včetně zázemí a zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,

spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TJ Slovan Lochovice je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Slovan Lochovice organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, stolního tenisu a sportu pro všechny. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Slovan Lochovice jako celku.

Statutárním orgánem je Miroslav Šumera, předseda. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

Členská základna

TJ Slovan Lochovice evidovala na konci sledovaného období 127 členů v následující struktuře:

 Děti (do 15 let)Mládež (od 15 do 18 let)Dospělí (nad 18 let)Celkem za oddíl
Oddíl fotbalu1674972
Oddíl stolního tenisu022224
Oddíl sportu pro všechny013031
Celkem1610101127

Hospodaření organizace

TJ Slovan Lochovice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 89 tis. Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 2 – Rozvaha

Sepsal
Petr Masaryk, jednatel
TJ Slovan Lochovice
Lochovice, PSČ 267 23
Telefon 737 501 419
tjslovanlochovice.4fan.cz

Miroslav Šumera, předseda

Další články

FotbalMládežNapsali o násVideogalerie
Turnaj mladších a starších přípravek o pohár starosty města Hořovic

Komentovat