Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ Slovan Lochovice, z.s. připojí svůj podpis.